poniedziałek, 30 marca 2009

nowość

J.POLSKI
Teraz mała nowość. Ponieważ chyba 5 osoba z kolei pisze do mnie po angielsku, niemiecku... Dlatego każdy post będzie przetłumaczony na j. angielski... Czemu nie na niemiecki bo tyle już mi się nie chce...

J.ANGIELSKI
Now a small novelty. Since 5 unless the person, in turn, wrote to me in English, German ... Therefore, every post will be translated into English ... Why do not the German so I have I do not want to ...

ARTYKUŁ NR. 2

J.POLSKI
No i następny krok na przód... Powstał właśnie nowy blog związany z tą gazetką. Tym razem do bloga zapisać się ma cała redakcja... Kto się nie zapiszę, od razu wypada, no przepraszam że tak ostro ale mam dość ze niektóre osoby proszę po 4/5 razy o to samo a one mają to daleko w dupie...
Blog znajduje się pod tym adresem. : http://myfashionablesredakcja.blogspot.com/. Jak już wspominałam blog będzie zamknięty więc proszę osoby które jeszcze nie dały mi swojego e-maila o podanie go pod tym tematem, ponieważ wysyłać będę na niego zaproszenie. Temat dostępny będzie również na moim drugim blogu... ;) Pozdrawiam*

J.ANGIELSKI
And the next step forward ... By creating a new blog related to this newspaper. This time the blog is to subscribe to the entire editorial staff ... Who does not sign, it is now, no sorry that so hard but I have quite please with some people after the 4 / 5 times the same and they have a long way to ass ...
Blog can be found here. : Http://myfashionablesredakcja.blogspot.com/. As already mentioned blog will be closed so please people who still have not given me your e-mail it to enter into this topic because I will send him an invitation. Subject is also available on my other blog ... ;) * Yours

piątek, 27 marca 2009

artykuł nr 1

J.POLSKI
Na tym bloga ma być tworzony miesięcznik "My Fashionables" - czyli w przetłumaczeniu na język polski "Mój Elegancki świat". Pierwszy nr. ma ukazać się w pierwszej połowie maja. Pozdrawiam

J.ANGIELSKI
At this blog is to be created monthly "My Fashionables" - that is, translated into the language of the Polish "My Elegant World". The first no. is due in the first half of May. Yours